Survivor Tournament

ในหน้านี้จะอธิบายถึงทัวร์นาเมนต์ Survivor ซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษที่ใช้สำหรับจัดทัวร์นาเมนต์เกมประเภท Battle Royale เช่น PUBG, PUBG Mobile บน AIS eSports

สายการแข่งขัน / ตารางการแข่งขัน

ทัวร์นาเมนต์ Survivor บน AIS eSports จะถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบคือ

1. รอบแบ่งกลุ่ม

2. รอบ Final

1. รอบแบ่งกลุ่ม

เมื่อผู้จัดทำการ จับสายการแข่งขัน (ผ่านระบบ AIS eSports) ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยจำนวนกลุ่มจะถูกกำหนดโดยผู้จัดตามความเหมาะสมของจำนวนทีม

ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 800 ทีม แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มก็จะมี 100 ทีม

ภาพตัวอย่างสายการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกลุ่มต้องทำอันดับให้ได้อย่างน้อยตามที่ผู้จัดทัวร์นาเมนต์กำหนด เพื่อจะได้เข้าสู่รอบ Final โดยการคิดคะแนนสามารถอ่านได้ใน กติกาทัวร์นาเมนต์

2. รอบ Final

หลังจากที่ทุกกลุ่มได้ทำการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ทำได้อันดับถึงตามเกณฑ์ของแต่ละกลุ่ม จะเข้ารอบมาแข่งกันในรอบ Final

รอบ Final จะทำการแข่งทั้งหมด 3 เกม โดยใช้กฎคะแนนเดียวกับในรอบแบ่งกลุ่ม (เว้นเสียแต่กติกาจะแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น) ผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะของทัวร์นาเมนต์นั้น

วิธีแข่งขัน และ รับชื่อห้อง/รหัสห้อง

1. หลังจากที่ทางผู้จัดการแข่งขันได้ทำการจับสายแล้ว ให้เข้าไปที่ สายการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหน และ แข่งวันไหน

2. ก่อนถึงเวลาแข่งขัน ให้เข้าไปที่ ช่องทางติดต่อ ของผู้จัด เพื่อทำการรับชื่อห้อง รหัสห้อง และ ข้อมูลจำเป็นอื่นๆ สำหรับแข่งขัน

3. เข้าไปแข่งขันตามห้องที่กำหนดไว้

ประกาศผลตอนไหน?

เมื่อแข่งขันจบแล้ว ทางผู้จัดจะทำการรวมคะแนน ซึ่งอาจจะมาจากหลายเงื่อนไขที่ทางผู้จัดตั้งไว้ เช่น rank หรือ จำนวน kill ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด แล้วทำการ update ลงบน AIS eSports ในหน้าสายการแข่งขัน ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่ง

คะแนนรวมเท่ากันทำไมอันดับถึงแย่กว่า?

ทางผู้จัดมักจะระบุใน กติกา ว่าถ้าเกิดเสมอกัน จะมีวิธีคิดอันดับอย่างไร แต่ถ้ารู้สึกว่ากติกานั้นไม่ชัดเจน ให้ลอง ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน