เงินรางวัล

ดูรางวัลของทัวร์นาเมนต์ได้จากที่ไหน?

ผู้จัดทัวร์นาเมนต์จะระบุเงินรางวัล และ ของรางวัล ไว้ในแถบ "ข้อมูล" ในหน้ารายละเอียดทัวร์นาเมนต์

จะรับเงินรางวัลได้ทางไหน?

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ผู้จัดทัวร์นาเมนต์ หรือผู้ประสานงานทัวร์นาเมนต์นั้น ๆ