ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน

เมื่อผู้เข้าแข่งขันได้สมัครเข้าแข่งขันทัวร์นาเมนต์บน AIS eSports แล้ว ผู้เข้าแข่งขันควรติดตาม Update ข่าวสารบนช่องทางที่ผู้จัดติดต่อไว้ให้ เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆเหล่านี้

รวมทั้งใช้เป็นช่องทางเพื่อที่จะติดต่อ เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องกติกาการแข่งขัน (ควร อ่านกติกาที่ผู้จัดใส่ไว้ให้ ก่อน) ถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัย ควรจะดำเนินการถามไปที่ผู้จัดการแข่งขัน

วิธีติดตาม / ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน

1. ใช้ช่องทางติดต่อใน "แถบข้อมูล"

2. ใช้ช่องทางติดต่อใน "แถบกติกา"

บางครั้งผู้จัดจะระบุช่องทางติดต่อเพิ่มเติมใน แถบกติกา เช่น กรุ๊ปนักแข่ง