gameon

Valorant อัปเดตใหม่ Episode 7 Act 2 เพิ่มแผนที่ใหม่ ปรับสมดุลอีกมากมาย !

Valorant อัปเดตใหม่ Episode 7 Act 2 เพิ่มแผนที่ใหม่ ปรับสมดุลอีกมากมาย !

โดย Blogger-GamingDose101, เผยแพร่ 20 September 2023 • 37 วิว • 6 MONTH AGO

โดย Blogger-GamingDose101, เผยแพร่ 20 September 2023 • 37 วิว • 6 MONTH AGO

เข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Episode 7 กันแล้ว กับ Valorant ที่มาพร้อมกับแผนที่ใหม่แกะกล่อง พร้อมการปรับสมดุลต่าง ๆ อีกเพียบ

เข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Episode 7 กันแล้ว กับ Valorant ที่มาพร้อมกับแผนที่ใหม่แกะกล่อง พร้อมการปรับสมดุลต่าง ๆ อีกเพียบ

Episode 7 Act II

  1. New Map
  2. Balance Agent
  3. Bug Fix

Episode 7 Act II

  1. New Map
  2. Balance Agent
  3. Bug Fix

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม