gameon

Valorant อัปเดตใหม่เวอร์ชั่น 8.0 มีอะไรบ้าง ?

Valorant อัปเดตใหม่เวอร์ชั่น 8.0 มีอะไรบ้าง ?

โดย Blogger-GamingDose101, เผยแพร่ 09 February 2024 • 90 วิว • 5 MONTH AGO

โดย Blogger-GamingDose101, เผยแพร่ 09 February 2024 • 90 วิว • 5 MONTH AGO

Valorant เข้าสู่เวอร์ชั่น 8.0 Act I ที่มาพร้อมการปรับระบบหลายอย่างมากมาย

Valorant เข้าสู่เวอร์ชั่น 8.0 Act I ที่มาพร้อมการปรับระบบหลายอย่างมากมาย

Valorant Update 8.0

  1. อาวุธใหม่ Outlaw
  2. อัปเดตแผนที่ ICEBOX ใหม่
  3. อัปเดตให้รองรับซอฟต์แวร์จำลองเสียงรอบทิศทางของหูฟังค่ายต่าง ๆ

Valorant Update 8.0

  1. อาวุธใหม่ Outlaw
  2. อัปเดตแผนที่ ICEBOX ใหม่
  3. อัปเดตให้รองรับซอฟต์แวร์จำลองเสียงรอบทิศทางของหูฟังค่ายต่าง ๆ

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม