gameon

ระบบตู้กาชาแบบใหม่ การอธิษบานรวม ที่จะทำให้เราหาตัวละครเก่า ๆ มาใช้งานได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอรีรันนาน ๆ

ระบบตู้กาชาแบบใหม่ การอธิษบานรวม ที่จะทำให้เราหาตัวละครเก่า ๆ มาใช้งานได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอรีรันนาน ๆ

โดย Blogger-GamingDose101, เผยแพร่ 20 June 2024 • 63 วิว • 1 MONTH AGO

โดย Blogger-GamingDose101, เผยแพร่ 20 June 2024 • 63 วิว • 1 MONTH AGO

ใครคิดถึงตัวละครจากเมืองแห่งสายลมบ้าง ตู้กาชาในเวอร์ชั่นนี้จะมีเหล่าตัวละครจาก Mondstadt มาให้เราได้ตามหากันแล้ว

ใครคิดถึงตัวละครจากเมืองแห่งสายลมบ้าง ตู้กาชาในเวอร์ชั่นนี้จะมีเหล่าตัวละครจาก Mondstadt มาให้เราได้ตามหากันแล้ว

ระบบตู้กาชาแบบใหม่ การอธิษบานรวม ที่จะทำให้เราหาตัวละครเก่า ๆ มาใช้งานได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอรีรันนาน ๆ

  1. ระบบนี้ทำงานยังไง ?
  2. สะสมโรลข้ามตู้ได้หรือไม่
  3. มีตัวละครใดยังน่าสนใจอยู่บ้าง ?

ระบบตู้กาชาแบบใหม่ การอธิษบานรวม ที่จะทำให้เราหาตัวละครเก่า ๆ มาใช้งานได้อีกครั้งโดยไม่ต้องรอรีรันนาน ๆ

  1. ระบบนี้ทำงานยังไง ?
  2. สะสมโรลข้ามตู้ได้หรือไม่
  3. มีตัวละครใดยังน่าสนใจอยู่บ้าง ?

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม