สายการแข่งขัน

สายการแข่งขัน ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทราบว่าทัวร์นาเมนต์นั้นแข่งขันไปถึงจุดไหนแล้ว

สายการแข่งขันดูได้จากตรงไหน?

เมื่อผู้จัดการแข่งขันทำการจับสายแล้ว สายการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์จะสามารถดูได้ที่ แถบสายการแข่งขัน ในหน้ารายละเอียดทัวร์นาเมนต์

อ่านต่อ : การจับสาย / จัดสาย / จับคู่

ทัวร์นาเมนต์บน AIS eSports รองรับสายการแข่งขันประเภทอะไรบ้าง?

ทัวร์นาเมนต์บน AIS eSports นั้นรองรับสายการแข่งขัน 4 ประเภท คือ

1. Single Elimination (แพ้คัดออก)

2. Double Elimination (สายบน-สายล่าง)

3. Groups (แบ่งกลุ่ม)

4. Survivor (สำหรับเกมประเภท Survivor / Battle Royale)

Single Elimination (แพ้คัดออก)

เป็นรูปแบบการแข่งขันที่นิยมที่สุด โดยทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่บน AIS eSports จะเป็นรูปแบบนี้ รู้จัก Single Elimination

ในการแข่งขันรูปแบบนี้ จะมีบางทีมที่ไม่ต้องแข่งในรอบแรก (ได้ชนะบายฟรี) ได้เข้าไปรåอแข่งในรอบที่ 2 เลย

Double Elimination (สายบน-สายล่าง)

เป็นการแข่งขันในรูปแบบที่ให้ผู้แพ้มีโอกาสได้แก้ตัว

Groups (แบ่งกลุ่ม)

เป็นรูปแบบการแข่งขันที่แบ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดออกเป็นกลุ่มละเท่าๆกัน แล้วแข่งแบบพบกันหมดเพื่อหาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม

Survivor (สำหรับเกมประเภท Survivor / Battle Royale)

อ่าน : Survivor Tournament